Over

Marian Reijnders-Heyligers - 0773983511

Welkom bij Diëtistenpraktijk Reijnders-Heyligers. Deze praktijk heb ik, Marian, opgericht in 1988. Met veel plezier help ik mijn cliënten met ieders specifieke voedingswegen. Mijn filosofie is dat hoe beter je je eigen voeding kent, hoe beter je deze ook zelf kunt bepalen. Voeding is net als het leven; steeds in beweging. Het is handig en verstandig om een goede communicatie met je voeding aan te gaan. Hierdoor kun je een goede voedingszorg aan jezelf geven. Ik bied u de gelegenheid om samen te werken aan uw voedings- en dieetvragen op maat. Ervaar de kracht van goede voeding.

Kleiweg Cerise
uniek, diëtetiek
Wei Pieterpad
fysiek, rustiek
Mayan Mais
specifiek, generiek
Rock Paris
logistiek, karakteristiek
Toscaanse Zon
energiek, dynamiek

Voor Wie

Veel mensen weten dat een diëtist hulp kan bieden bij overgewicht. Er zijn echter meerdere onderwerpen waarvoor u mijn hulp kunt inschakelen. Zo kunt u denken aan bijvoorbeeld ondergewicht, maag- en darmproblemen, leverziektes, diabetes, sport, algemene voedings- en leefstijlvragen, longaandoeningen zoals COPD, metabole ziekten, voedselovergevoeligheid, eetstoornissen, hart- en vaatproblemen, hoge bloeddruk, kwaliteit van voeding ten aanzien van onder andere vitamines en mineralen, levensfasen zoals puberteit, overgang, zwangerschap, het ouder worden en veranderende leefsituaties. Als u meer wilt weten over wanneer een diëtist uw aanspreekpunt kan zijn, dan kunt u vrijblijvend contact met mij opnemen of een kijkje nemen op de website van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD).

Vraag en Antwoord

Wat is uw loopbaanontwikkeling in de diëtetiek?

In 1987 heb ik mijn diëtistendiploma behaald. Direct daarna kreeg ik een baan als veldwerker bij het Nederlands Instituut Voor onderzoek van de Eerstelijnsgezondheidszorg (NIVEL) in Utrecht, ten behoeve van de Nationale studie van ziekten en verrichtingen in de huisartsenpraktijk. Nadat dit onderzoek was afgerond ben ik in 1988 gestart met mijn diëtistenpraktijk in Horst (regio Horst aan de Maas). Van 1989 tot en met 1992 was ik tevens werkzaam als diëtist in Verpleeghuis Martinushof en als uurdocent aan de Opleidingsschool Stichting Ziekenhuizen Venlo-Venray, waarna ik fulltime verder ging met mijn eigen diëtistenpraktijk.

Wat zijn uw expertises?

Naast de vaardigheden van een gekwalificeerde diëtist heb ik me sinds 2000 gespecialiseerd in de kPNI (Klinische Psycho-Neuro-Immunologie). De kPNI geeft de wetenschappelijke verklaring dat lichaam en geest één zijn. Tegelijkertijd worden op basis van deze kennis therapieconcepten aangedragen, waar ook voeding en leefstijl bij horen. Door deze inspirerende opleiding is mijn vak als diëtist nog completer geworden. Daarnaast blijf ik op alle gebieden verder leren, zowel vakinhoudelijk als op persoonlijk vlak, om u een optimale begeleiding te kunnen bieden.

Wat is uw werkwijze?

Iedereen is anders. Om een goed advies op te kunnen stellen, zult u in het eerste gesprek vragen krijgen over uw gezondheid, medische gegevens, medicijngebruik, levensomstandigheden, eet- en leefwijzen, uw verwachtingen en uw wensen. Vervolgens zal aan de hand van de informatie uit deze anamnese een behandelplan worden opgesteld. Hierin wordt het kernprobleem of de kernvraag en worden haalbare doelen in onderling overleg vastgelegd.

Er zal uitleg worden gegeven over eten, drinken en leefstijl, aangepast aan uw persoonlijke situatie, zowel bij ziekte als gezondheid.

Doorgaans wordt het op maat gemaakte voedings- of dieetadvies vertaald in een voorbeelddagmenu. Het behandelplan wordt uitgewerkt en in het vervolggesprek zal dit plan verder besproken worden, evenals de gemaakte voedingsanalyse en eventuele rapportage naar de verwijzer.

Verder zal in vervolgconsulten inzichtelijk worden gemaakt waar extra zorg en aandacht nodig zijn ten aanzien van motivatie, fysieke gesteldheid, emotionele hoedanigheid en specifieke kennis. U zult ondersteund worden in het bereiken van uw doelstelling.

Alle relevante onderwerpen die met uw voeding, gezondheid en leefstijl samenhangen, kunt u ter sprake brengen. Hiermee zal respectvol worden omgegaan.

Wat wordt bedoeld met behandeltijd?

De diëtistenbehandeling bestaat naast het gesprek dat in de diëtistenpraktijk plaatsvindt ook uit werkzaamheden waarbij u niet aanwezig bent.
Een bezoek aan uw diëtist bestaat uit twee componenten:

  • Individuele zitting
    Dit betreft alle begeleiding, advisering en/of behandeling waarbij u zelf aanwezig bent.
  • Individueel dieetvoorschrift
    Dit betreft:
    • De analyse van voedingskundige, diëtetische, medische en verpleegkundige gegevens
    • Het opstellen van een persoonlijk dieetadvies.

De behandeltijd wordt uitgedrukt in afgeronde consulteenheden (CE) van 15 minuten, welke aan de begeleiding wordt besteed.

Hoe kan ik een afspraak maken?

Om een afspraak te maken kunt u telefonisch contact met mij opnemen. Om rust en privacy tijdens consulten te bewaren streef ik ernaar om dan geen telefoon te beantwoorden. Spreek daarom gerust uw naam, telefoonnummer en eventuele andere informatie in op het antwoordapparaat.

Hoe kan ik een afspraak afzeggen?

Om een behandeling soepel te laten verlopen is het belangrijk om de geplande afspraken na te komen. Dit heeft ook een positieve werking op het kunnen opvolgen van het advies. Lukt het niet om te komen, dan kunt u zich tot 24 uur van tevoren telefonisch afmelden, zonder dat daaraan kosten verbonden zijn. De gereserveerde tijd is dan nog bruikbaar. We maken dan een nieuwe afspraak. Indien u zich niet tijdig afmeldt, kan het zijn dat de gemaakte kosten bij u in rekening gebracht worden. Dit “no-show tarief” wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar.

Indien u de behandeling wilt beëindigen, geef dit dan tijdig door. Naast het informeren van de verwijzer, indien het een dieetadvies betreft, kan de behandeling dan ook administratief worden afgerond.

Waaraan is een professionele diëtistenpraktijk te herkennen?

Het zou goed zijn als iedereen deskundig op het gebied van ieders eigen voeding is. Niet iedereen kan zich echter diëtist noemen. Een diëtist is een paramedische zorgprofessional waarvan de titel is beschermd.

De titel “diëtist” mag gebruikt worden als je met succes de hbo-opleiding Voeding en Diëtetiek hebt afgerond.

Via het Kwaliteitsregister Paramedici (KP) wordt eenmaal geregistreerd of een diëtist voldoet aan de opleidingseisen van de Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG). Vervolgens wordt elke vijf jaar geregistreerd of de diëtist beschikt over actuele kennis en ervaring. Alleen wanneer aan de door de beroepsgroep gestelde eisen wordt voldaan behoudt de geregistreerde diëtist zijn of haar kwaliteitsregistratie. Het Kwaliteitsregister Paramedici kan door iedereen geraadpleegd worden.

Uw diëtist van Diëtistenpraktijk Reijnders-Heyligers voldoet aan al deze voorwaarden.

Waar bent u onder andere bij aangesloten?

Ik ben onder andere aangesloten bij:

Tevens werk ik als diëtist samen met Cohesie Cure & Care Chronische zorg (DM type II, CVRM, COPD en Geïntegreerde Ouderenzorg).

Via welke route gaat mijn financiering?

Ook in 2019 is dieetadvisering in het basispakket van de zorgverzekering opgenomen voor 3 uur per jaar. Deze kosten worden bij een leeftijd van 18 jaar en ouder verrekend met uw eigen risico.

Sommige zorgverzekeraars hebben daarnaast dieetzorg opgenomen in aanvullende pakketten. Bij vergoeding vanuit de aanvullende verzekering wordt uw eigen risico niet aangesproken. In eerste instantie worden de behandeluren uit de basisverzekering opgemaakt. Als uw eigen risico verrekend is kan pas aanspraak gemaakt worden op de eventuele uren vanuit de aanvullende zorgverzekering.

Waar mogelijk wordt door Diëtistenpraktijk Reijnders-Heyligers rechtstreeks gedeclareerd bij gecontracteerde zorgverzekeraars volgens het tarief en de afspraken die door uw zorgverzekeraar zijn vastgesteld.

Raadpleeg regelmatig uw actuele zorgverzekeringspolisvoorwaarden.

Indien de consulten buiten de zorgcontracten, die Diëtistenpraktijk Reijnders-Heyligers heeft afgesloten, vallen of komen te vallen dan ontvangt u zelf de factuur. Lees dan voor een indicatie het onderwerp tarieven op deze site en de tarievenlijst voor de diverse prestaties in de praktijk of raadpleeg vrijblijvend uw diëtist voor verdere informatie.

Uw diëtist declareert de behandeltijd in afgeronde consulteenheden (CE) van 15 minuten, welke aan de begeleiding wordt besteed.

Huisbezoeken in de regio Horst aan de Maas zijn mogelijk als de arts dit op de verwijzing vermeldt.

Een aantal zorgverzekeraars hebben het telefonisch consult in hun pakket opgenomen als er een behandelrelatie bestaat en dit consult met u is afgesproken op een gepland tijdstip. Het vervangt dan een individuele zitting.

Verwijsbrief

De verwijsbrief is een wettelijk communicatiemiddel tussen arts en diëtist. Na een schriftelijke verwijzing door uw arts, voert uw diëtist bij een nieuwe indicatie een intake en onderzoek uit, stelt een behandelplan op en geeft u informatie en advies.

U kunt de diëtist zonder tussenkomst van uw arts bezoeken. Directe Toegankelijkheid Diëtetiek (DTD) vindt plaats als er geen verwijsbrief is. Uw diëtist zal dan door middel van een screening uw hulpvraag inventariseren, bepalen of er een indicatie is voor verder onderzoek, nagaan of er geen contra-indicaties zijn en uw diëtist geeft u informatie en advies. Een intake, diëtetisch onderzoek en behandelplan kunnen hieruit volgen.

In diverse situaties is alsnog een verwijzing van uw arts nodig. Een aantal zorgverzekeraars vinden een verwijzing van een arts altijd noodzakelijk om voor een vergoeding van de dieetadvisering in aanmerking te komen. Wilt u de screening niet afwachten maar direct starten met de behandeling, breng dan een geldige verwijzing van uw arts mee naar uw eerste gesprek met uw diëtist.

Ketenzorg

Bezoekt u Diëtistenpraktijk Reijnders- Heyligers in verband met diabetes mellitus (DM type II), cardiovasculair risicomanagement (CVRM) of Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD), of Geïntegreerde Ouderenzorg, dan kán het zijn dat uw behandeling via uw huisartsenpraktijk valt onder de Diagnose Behandel Combinatie (DBC) van Cohesie Cure & Care Chronische zorg. Indien u wilt weten of deze zorg ook op u van toepassing is, kunt u dit navragen bij uw huisarts. Bij deze ketenzorg wordt doorgaans digitaal verwezen en gerapporteerd. Bij vergoeding vanuit de ketenzorg wordt uw eigen risico niet aangesproken.

Wat kan een diëtist voor mij betekenen?

Er zijn veel mensen en wensen. Gelukkig zijn er ook veel diëtisten. Zoek een diëtist die bij u past. Het advies van de diëtist is naar zijn aard resultaatgericht, zonder dat resultaat kan worden gegarandeerd. Voeding en leven blijven immers in beweging en blijven dus elke dag, elk uur, elke minuut, elke seconde en elk ogenblik hun verantwoording opeisen.

Uw diëtist kan uw informatiebron, aangever of inspirator zijn.

In ieder geval zal ik u met passie navigeren naar een optimale voedingsstijl. Door de begeleiding kunt u geheel of gedeeltelijk op weg geholpen zijn. Voeding hangt onlosmakelijk samen met het leven. Het proces is dynamisch en kent vele uitdagingen en persoonlijke groei.

Is de praktijk gemakkelijk bereikbaar?

Consulttijden

Consulten worden op afspraak gepland. De dagdelen waarop vaste spreekuren van Diëtistenpraktijk Reijnders-Heyligers gepland worden zijn: maandagochtend, -middag en -avond, dinsdagochtend en -middag en donderdagochtend en -middag. Verder is er nog een tweede avondspreekuur op donderdag of vrijdag.

Parkeren

De praktijk is gelegen in het centrum van Horst. Er zijn parkeerplaatsen in de directe nabijheid van Diëtistenpraktijk Reijnders-Heyligers. Het parkeren is kosteloos maar op diverse parkeerplaatsen is een parkeerschijf verplicht.

Contact

Diëtistenpraktijk Reijnders-Heyligers
Hoofdstraat 26
5961EZ Horst
077-398 3511
Klik hier voor algemene voorwaarden, disclaimer en privacyverklaring.